Pastoraat

Drie concentrische cirkels

Pastoraat wordt gevormd door een drietal om elkaar liggende cirkels, alle drie wezenlijk, al verschillen ze van inhoud en intensiteit.

Buitenste cirkel: iedereen geeft aandacht 

Om te beginnen bij de buitenste cirkel, want het gaat om een aandacht van de (hele) gemeente. Je zou trouwens met recht ook kunnen spreken van de binnenste cirkel, want het gaat om een kerk waar de pastorale zorg binnen de gemeente op drijft. Pastoraat is te omschrijven als “aandacht voor elkaar”. Dat kenmerkt de gemeente en elk gemeentelid heeft haar of zijn eigen circuit waarbinnen die aandacht gestalte kan krijgen. En elk gemeentelid kan de predikant of kerkelijk werker attenderen op behoefte aan pastorale zorg.

Er is een netwerk van buurtcontactgroepen. Leden van de kerk uit een bepaalde buurt ontmoeten elkaar, houden contact met elkaar en proberen iets voor elkaar te betekenen. Als u kennis wilt maken met een buurtcontactgroep, kunt u contact opnemen met Ellen de Feijter, ouderling, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Middencirkel: georganiseerde aandacht

De cirkel die daarbinnen valt is die van de georganiseerde aandacht. Bezoekers, bezoeksters, en met name de mensen die meewerken aan de Protestantse Vrouwendienst hebben hun vaste bezoekadressen. Zij onderhouden een regelmatig contact met gemeenteleden. Het belang hiervan valt niet licht te onderschatten. Vaak zijn deze bezoekers en bezoeksters goed op de hoogte van wat er in de gemeente leeft en bij wie bijzondere aandacht nodig of gewenst is.

Binnenste cirkel: zorg door predikanten

Dat brengt ons bij de derde cirkel: pastorale zorg door de predikanten.

  • Predikanten leggen zelf contacten en onderhouden deze. 
  • Daarnaast zijn ze voor een belangrijk deel afhankelijk van signalen en tips uit de gemeente: bezoekers en bezoeksters geven aan de predikanten door wat ze opvangen. 
  • Natuurlijk kan ook iedereen rechtstreeks een beroep doen op de predikanten. Sommige gemeenteleden moeten een drempel nemen om gewoon de telefoon te pakken of een e-mail te sturen aan de dominee. Hoe makkelijker men dat echter doet, des te soepeler loopt de pastorale zorg. 
  • En iedereen die in contacten met andere gemeenteleden die behoefte aantreft doet er goed aan dat aan de predikanten door te geven. Daarmee zijn we tegelijk weer terug in de buitenste cirkel.