Diaconale activiteiten

Diaconale werkgroep

(samen met de Antonius van Paduakerk)

Als oecumenische diaconale werkgroep komen wij op voor armen, vluchtelingen, en anderen die door omstandigheden een zwaar leven hebben. Daar voeren wij door het jaar heen veel acties voor, vaak in samenwerking met een groot aantal andere kerken in Nijmegen. Waaronder inzameling van levensmiddelen voor de Voedselbank, samenstellen van Kerstpakketten voor cliënten van Stichting GAST en Vluchtelingenwerk Nijmegen, en rugzakjes vullen met schoolspullen voor de armste kinderen in Oost-Europa. Het mooie is dat wij ook initiatieven kunnen ontplooien die niemand iets extra’s kost, omdat ze gebaseerd zijn op wat wij al hebben en kunnen. Bijvoorbeeld het sjaals breien van restjes garen die achter in iemands kast lagen, het mogelijk maken van de training van een hond tot blindengeleide door plastic dopjes in te zamelen, en pakken koffie voor de klanten van de Voedselbank te regelen door punten van koffie en thee op te sparen. Zie voor een uitgebreider overzicht het jaarverslag 2017. Voor meer informatie kunt u mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Amnesty  International

Eens per maand ontvangen wij 3 brieven van Amnesty, die stellen we aan de in een kerkdienst en in de nieuwsbrief. We mogen bidden in de voorbede voor al die mensen, voor wie schrijven. We vinden het fijn dat er ruimte is in de kerkdienst voor deze noden van onze wereld. Na de dienst bieden we de brieven gratis aan. Postzegels kan men bij ons kopen.

De Haard

Helpen waar geen helper is. In de Groenestraat 170 staat het Diaconaal Centrum van deze kerk, De Haard, waar de kerk maatschappelijke hulpverlening biedt aan mensen in nood, zoals zorg voor dak- en thuislozen, het project SchuldWegWijzer, de moestuin voor de voedselbank en de activiteiten met en voor asielzoekers (www.kerkinactie-nijmegen.nl). Ook is daar het Huis van Compassie gevestigd (www.huisvancompassienijmegen.nl), een project dat uit de diaconie is voortgekomen en nu een aparte stichting is.

Protestantse Vrouwendienst

De Protestantse Vrouwendienst (afgekort P.V.D.) stelt zich dienstbaar op voor onze oudere gemeenteleden. Na de samenvoeging van 3 wijken enkele jaren geleden, functioneren er twee P.V.D.- groepen: één voor de vroegere wijken Zuid en West en één voor de wijk Oost. Dit seizoen hopen we twee samenkomsten samen te houden. Een evaluatie daarvan zal uit moeten wijzen of dit in de toekomst een mogelijkheid is, mede gelet op de beschikbare ruimte. Het onderlinge contact tussen onze ouderen is heel belangrijk. Kort samengevat zijn de activiteiten van de P.V.D.:  

  • De ouderen worden bezocht (indien men er prijs op stelt) en uitgenodigd voor deze middagen, (maandelijks, telkens door dezelfde medewerkster.)
  • Eén keer per maand voor ouderen een bijeenkomst organiseren met lezingen, diapresentaties (PowerPoint), bingo- of spelmiddagen, voordrachten, film en muziek of zang.
  • Een Kerst- en Paasviering, die altijd uitstekend worden bezocht.
  • Eén keer per jaar een dagreis.
  • Bloemetje bezorgen bij verjaardagen, jubilea, ziekte of een andere reden voor extra aandacht.  

Wilt u eens een contactmiddag als gast bijwonen? U bent van harte welkom op de 3e of 4e dinsdag van de maand in de grote zaal van de Maranathakerk.. Deze middagen worden altijd aangekondigd in het kerkblad Over en Weer bij de wijkberichten van Sectie Stad Maranathakerk en in de wekelijkse Nieuwsbrief.  

Wie zich als vrijwillig(st)er aan wil sluiten bij de P.V.D. wordt óók zeer hartelijk welkom geheten!