Onze gemeente

De Maranathakerk herbergt een actieve geloofsgemeenschap. Ze vormt een onderdeel van de Protestantse Gemeente te Nijmegen. De gemeenschap bestaat overigens niet alleen uit protestanten: iedereen is welkom. Wat geloven is, hoef je ook niet bij voorbaat op een rijtje te hebben. Geloven is een proces van vallen en opstaan, van zoeken en door God gevonden worden. De kerkdiensten op zondag om 9:30 uur zijn momenten van inspiratie. We proberen de oude woorden van de Bijbel nieuw te horen. We zingen. We bidden voor stad en land en wereld, voor mensen in de buurt en om ons heen. Voor kinderen en tieners zijn er nevendiensten. Door de week is er een ruim aanbod van activiteiten: een cantorij, een zangkoor, gespreksgroepen, ontmoetingsmiddagen voor senioren, eetcafé, een woensdagmiddagclub voor het onderhoud van het gebouw en de tuin. Er wordt in ons midden gedoopt, getrouwd en gerouwd. Waar God ter sprake komt, is ruimte voor geluk en verdriet, voor heel het mensenleven.

Aan deze gemeenschap zijn één predikant, ds. W. H. Slob, en part time een tijdelijke predikant en een kerkelijk werker voor pastoraat verbonden: ds. M. Fernhout (ambulant predikant) en mevrouw M. Klijnsma (kerkelijk werker). Mocht u graag een gesprek willen, dan kunt u met een van hen contact opnemen.

Contact

De wijkraad bestaat uit ambtsdragers, predikanten en medewerkers van de Maranathakerk. Zij vertegenwoordigen de gemeente en vergaderen in verschillende werkgroepen (kindernevendienst, liturgie en eredienst, diaconie) en in de algemene kerkenraad. De wijkraad vormt zij het aanspreekpunt voor de gemeenteleden. Op dit moment maken Truus Nota (wijkscriba), Hendrik Jan Bosman, Ellen de Feijter en Esther Janse deel uit van de wijkraad van de Maranathakerk.