Eén kerk in de wijk Stad

De enige kerk die volop in gebruik is bij de Prot. Gemeente voor de wijk Stad is de Maranathakerk aan de Steenbokstraat. De naam betekent: “ Kom Heer ! “ of ook wel “Onze Heer is gekomen“.

Van binnen is het een verrassende kerk; verrassend in de zin van ruimtewerking en licht. Ook de buitenkant is bijzonder, vooral door zijn kleine rechthoekige en vierkante venstertjes aan de kant van de Steenbokstraat/Dingostraat.Het gehele complex is opgenomen in het gemeentelijke monumentenregister.

Door de vijfzijdige plattegrond, de ongelijke muurvlakken, het asymmetrische ingeknikte dak en de lichtval spreekt het interieur tot de verbeelding. Het dak is gedeeltelijk van de muur gescheiden door een lichtspleet en lijkt daardoor als het ware te zweven.

De rechthoekige en vierkante venstertjes van ongelijke grootte hebben deels gekleurd glas. Aan de kant van het voorplein bevindt zich een lang smal felgekleurd glas-in-betonraam. Zeker met de ochtendzon geeft dit een prachtig effect op de grof gestuukte muur achter de liturgische tafel. 

De achtergevel aan de tuinzijde, met de smalle ramen, is als het ware geplooid en heeft daardoor een sterk beeldende werking. Als je in de kerkzaal staat lijken de muren te wijken door de verschillende schuin op elkaar aansluitende muurdelen.

De kerk werd in 1962 – 1963 gebouwd door architect W. Ingwersen uit A’dam.

Het gehele complex is opgeknapt/gerestaureerd en de kerkzaal is voorzien van een geheel nieuwe en een goed geslaagde inrichting: moderne stoelen en een modern liturgisch centrum, uitgevoerd in licht hout. Boven het middenpad zweeft als het ware een enorm kruis. De gefuseerde drie stadsdelen zuid, oost en west zijn met deze 

Het raam in de Maranathakerk

Opvallend en sterk aandacht trekkend is het grote hoge raam van de Maranathakerk, dat van de vloer tot het dak reikt. Een glas-in-betonraam met felle kleuren en modern van uitvoering, waarvan de figuratie niet iedereen direct zal aanspreken. De ontwerper, de Amsterdamse glazenier J.P. van der Broek (de betonfiguratie is van J.W. Schöls) heeft in het raam symbolisch de kerknaam “MARANATHA” willen weergeven, de eschatologische geloofsverwachting, het “Kom toch Heer”. Omdat dit niet zo direct herkenbaar is, een korte toelichting.

Het onderste raamgedeelte wil in roodgekleurde gestileerde vlammen de strijd en de loutering van de Christenheid weergeven. De vlammen lopen ook door het tweede raam nog omhoog, maar daarbovenuit rijst de doornenkroon, symbool van Christus lijden voor de mensheid, merkteken van Gods genade. In het derde en vierde raam zijn engelen figuren enigszins herkenbaar, zij zijn vooruitgezonden door de naderende Heer om zijn kerk op te halen. En alle witte partijen in het raam duiden op de victorie van de triomferende Heer der Kerk- Het is maar dat u ’t weet! Zoals gezegd geen gemakkelijk “herkenbaar” raam. Wie er dan ook iets anders in wil “lezen”, kan in deze kleuren en figuratie gerust zijn eigen fantasie laten werken. (beschrijving van de heer Broos.)

Het orgel

het orgel is een typische schepping uit de zestiger jaren. Het werd gebouwd door Van den Berg en Wendt in 1967; orgelbouwers in Nijmegen en Zwolle. Het orgel bevindt zich thans in goede staat. Meer informatie vindt u op de website van de PGN onder “Kerken”waaruit dit een uittreksel is.

De complete informatie is ook opgenomen in het jubileumboek dat in de kerk verkrijgbaar is.